نحوه ارسال سفارشات

سفارشات شهر تهران ظرف 2 ساعت توسط پيک ارسال و تحويل ميشوند. در شهر تهران امکان پرداخت هنگام تحويل کالا وجود دارد.

سفارشات شهرستان پس از تاييد فيش بانکی يا شماره تراکنش انتقال به کارت و يا پرداخت آنلاين ؛بسته به انتخاب مشتری
توسط پستجمهوری اسلامی ايران و يا تيپاکس ارسال و تحويل ميشوند.


بانک صادرات
شماره کارت : 1320-0715-6974-6037
به نام محمد حسین شرفی

بانک آینده
شماره کارت: 7614-8072-1410-6362
به نام محمد حسین شرفی

بانک اقتصاد نوین
شماره کارت:1129-5358-1211-6274
به نام محمد حسین شرفی

بانک پاسارگاد
شماره کارت: 0458-6028-2910-5022
به نام محمد حسین شرفی