نحوه ارسال سفارشات

سفارشات شهر تهران ظرف 2 ساعت توسط پيک ارسال و تحويل ميشوند. در شهر تهران امکان پرداخت هنگام تحويل کالا وجود دارد.

سفارشات شهرستان پس از تاييد فيش بانکی يا شماره تراکنش انتقال به کارت و يا پرداخت آنلاين ؛بسته به انتخاب مشتری
توسط پستجمهوری اسلامی ايران و يا تيپاکس ارسال و تحويل ميشوند.


بانک صادرات
شماره کارت : 1320-0715-6974-6037
به نام محمد حسین شرفی

بانک ملت
شماره کارت:8561-8762-3373-6104
به نام محمد حسین شرفی

بانک پاسارگاد
شماره کارت: 0458-6028-2910-5022
به نام محمد حسین شرفی