استخر بادی مورد نظر شما چه ارتفاعی باید داشته باشد؟

ارسال شده: تاپ اینتکس در: مقالات استخر بادی بر: Tuesday, May 29, 2018 کامنت: 0 Hit: 97

بیایید با هم استخر های بادی را از لحاظ ارتفاع با یکدیگر بررسی کنیم

استخر های بادی کم عمق ما برای شناگران کوچک طراحی شده اند،بعضی از آنها هم سازگار با والدین شان می باشند

استخرهای بادی در این گروه، آنچنان عمیق نیستند ولی اگر نیاز باشد ،گنجایش تعداد افراد زیاد دارند .این استخرها برای کلیه شناگران در لول های مختلف لذت بخش هستنداگر شما واقعا می خواهید که به هنگام شنا کردن حسابی شلپ شلوپ کنیدانتخاب یک استخربادی عمیق برای شنا کردن و ریلکس کردن انتخاب مناسبی است.

کامنت

پیام خود را بگذارید